Bledy w grawerowaniu

W czasie grawerowania wystąpiły takie dziwne odjazdy do innych miejsc. serwisanci


jeszcze takich dziwnych pominięć nie widzieli

Google translate from Polish…

During the engraving, such strange departures to other places occurred. Service technicians They have never seen such strange omissions

I can’t see what it’s doing from the photos

You will have to explain it more clearly or put a link to a video


Nie widzę, co robi na zdjęciach Będziesz musiał wyjaśnić to jaśniej lub umieścić link do filmu

:smile_cat:

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.