Downloading art library

Ik zou graag een art library willen downloaden. Weet iemand een locatie waar ik deze kan downloaden en vervolgens kan laden in lightburn?

Hi Peter

Over het algemeen is dit een Engelstalig forum. We willen graag dat u uw vragen vertaalt en hier plakt.

Uw kunstbibliotheek is een plek waar u uw eigen kunstwerken kunt opslaan. Omdat mensen vele uren of echt geld besteden aan het kopen van gevectoriseerde kunst, is het niet iets dat doorgaans wordt weggegeven.

Hieronder vindt u een link waarin wordt uitgelegd hoe de kunstuitleen werkt.

Generally this is an english language forum, we are happy for you to translate your questions and paste them here.

Your art library is a place for you to store your own artwork. As people spend many hours or real money buying vectorised art, then it isn’t something that is generally given away.

thanks.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.