Geheugen brm laser (ruida)

Het geheugen van mijn laser zit vol/ Kan ik via lightburn files verwijderen?


The memory of my laser is full/ Can I delete files via lightburn?

Yes you can do it through the file list tab in the cut/layer window.

If you do not have the tab, use Window → File List to enable it’s appearance.

You will need to refresh it…

Good luck

:smile_cat:


Ja, u kunt dit doen via het tabblad bestandslijst in het venster knippen / laag.

Als u het tabblad niet hebt, gebruikt u Window → File List om het uiterlijk in te schakelen. U moet het vernieuwen…

Succes

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.