Hoe moet ik mijn laser focussen?

ik kan niet vinden hoe ik mijn laser kan focussen

Hallo Vincent,

De focus kun je aanpassen door je bed hoger en lager te zetten.
(z-as)

hier heb je misschien wat aan

Bedankt ik ga het proberen

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.