Jag zmienić konfiguracje GRBL aby podczas resetu nie załączał się laser

Witam !
Czy ktoś wie co należy zmienić w kodzie źródłowym GRBL aby podczas resetu - "Homing cycle " sygnał PWN nie załączał lasera z pełną mocą ?

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.