Licentie voor windows en imac

hallo ik heb een windows licentie, gebruik twee apparaten 1 desktop en 1 laptop (beide windows) , nu is de laptop defect en wil hem vervangen met een imac kan dit of moet ik dan een tweede licentie bij nemen voor op de imac

Your best bet would be to free up a seat by removing the laptop using the ‘Licence Portal’ at the top of this page

weet ik maar het is een windows 64 licentie, dus voor windows apparaten, of maakt dat niet uit.

It doesn’t matter what type of device you are using, you have 2 seats per licence, you can even extend it to 3 if you have a need, just ask :+1:

Thank you…

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.