Odbicie lustrzane w LB a wypalenie poprawne

. po otwarciu zapisanego projektu, który był wcześniej poprawnie wyświetlany (teraz jest w lustrzanym odbiciu) … jeżeli go obrócę za pomocą trójkątów to wypala mi go tak jak teraz widać na załączonym obrazku (czyli w lustrzanym odbiciu) Natomiast jeżeli jest wyświetlany w LB w lustrzanym odbiciu to obraz wypala poprawnie… Jak to ogarnąć???https://www.facebook.com/groups/657699171525293/posts/1239932793301925/?comment_id=1239934549968416&reply_comment_id=1239935019968369&notif_id=1679391649315123&notif_t=group_comment_mention

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.