Positie laser niet goed

Wie kan mij helpen?
Ik heb een Ruida laser en ik heb altijd gewerkt met RD works. Ik heb vorige week de trail versie van Lightburn geïnstalleerd en ik ben onder de indruk van het softwarepakket. Ik zit alleen met een probleem.
Het programma heeft mijn laser herkend, alleen ik kan niet werken daar waar ik de laser plaats. Als ik huidige positie aan vink, dan krijg ik een foutmelding. Ik kan alleen in Light burn gebruik maken van de functie absolute coördinaten. Weet iemand wat ik fout doe?

Who can help me?
I have a Ruida laser and I have always worked with RD works. I installed the trail version of Lightburn last week and I am impressed with the software package. I only have a problem.
The program has recognized my laser, only I cannot work where I place the laser. If I check current position, I get an error. I can only use the function absolute coordinates in Light burn. Does anyone know what I’m doing wrong?

What error are you getting when using ‘Current Position’? Similar to RDWorks, you need to set the Job Origin location correctly. This documentation might help: https://lightburnsoftware.github.io/NewDocs/CoordinatesOrigin.html

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.