Probleem laser gebruik

Ik gebruik LB een poosje en nu heb ik het zelfde probleem als in Oktober, ik weet niet meer hoe ik dat opgelost hebt,alles staat in spiegel beeld… dat gebeurd plotseling.


dat gebuurt bij alles wat ik maak…

Make sure your origin in device settings reflects the proper corner where your machine homes.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.