Sculpfun s 10 software werkt niet

Hallo allemaal.

Ik heb sinds een week de Sculpfun S10. Nu is alleen het probleem dat hij niet goed het begintpunt weet. Het lijkt of het programma of de laser gespiegeld is. Als ik in dit menu het pijltje naar boven doe, dan gaat de laser naar rechts, als ik het pijltje naar onder doe, gaat de laser naar links, doe ik het pijltje naar boven dan verplaatst de laser naar onder.

Ik heb heel internet al afgelezen, maar ik kom er zelf helaas niet uit. Wie zou mij kunnen helpen?

Ik heb tevens toen ik lightburn voor het eerst gebruikte de Sculpfun handmatig toegevoegd omdat lightburn de laser niet herkende. Kan dat kloppen?

Alvast bedankt voor de moeite!

Start here: Quick Start & Overview - Diode Laser Wiki
I think you should go through the guides of mechanical adjustments, software setup and coordinate systems. If there are any questions left, let me know :slight_smile:

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.