Skala szarości Okrągły obrazek (Grayscale Round picture)

LB podczas wypalanie obrazka w kole robi niepotrzebne przejazdy poza obszarem obrazka - ruch po obszarze maski . Linie mają być cięciwami koła w odstępach ustawionego interwału.
Jak to zrobić ?

LB, while burning the image in a circle, makes unnecessary passes outside the image area - movement over the mask area. The lines are to be chords of a circle at intervals of a set interval.
How to do it ?

Make the background of the image transparent.