Test řezání pro začátečníka

Dobrý den, jsem začínající palič a starší pán tak prosím o shovívavost. Na tutoriálech a i tady jsem viděl test pro řezání na Ortur, kdy na ose x byl v % výkon laseru a na ose y rychlost pohybu. Můj dotaz zní - je možné někde tento test získat nebo si jej nějak musím splácat sám. Děkuji za čas a pomoc

There are many sources for material tests like that.

Here are 2 easy and free ones:

  1. Laser Tools → Material Test
  2. Lightburn PowerScale Generator - O2 Creative

děkuji moc - zkusil jsem ten O2 creative a jdu to zkusit

Ještě dotaz. Je nějaký opravdu dobrý i když placený?

I’m not aware of any like that and have never found the need for anything more.

Atomsatck-A20-Speed Power Test 4000 - 12000 Gipfelholz.lbrn (380.1 KB)
Atomstack Alu Speed und Power.lbrn (250.1 KB)

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.