Verzenden gegevens naar laser

mijn laser doet het niet meer.het programma geeft aan : " er is een probleem is met het verzenden naar laser.Mogelijk is het apparaat bezet of gepauzeerd".opnieuw opstarten helpt niet

Ik zit met hetzelfde probleem hoe kom ik hieruit???

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.