Grbl zmiana parametrów grawerowania w w ruchu "w Locie"

Jak zmieniać prędkość i moc ( sterownik GRBL V 1,1) w trakcie grawerowania?

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.