Neje Master 2 s Plus

Dzień dobry.
Czy ktoś może mi podesłać Neje Device Profile?
mam kłopot z ustawieniami mocy przy cięciu sklejki 3mm.
Dziękuję

Try 150 speed 90% power and 4 or 5 passes.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.