Nieuwe gebruiker

goede avond
Ik heb een vraagje ivm mijn gratise 30 dagen proefversie. toen ik een paar dagen met lightburn aan de slag was gegaan is mijn laser stuk gegaan.
nu is mijn vraag hoe moet het nu verder?
alvast bedankt voor de reactie

good evening
I have a question about my free 30-day trial version. when I started working with lightburn for a few days, my laser broke down.
now my question is how to proceed?
Thanks for the comment

Copy and paste the trial ID in an email asking for an extension, and send to support at lightburnsoftware dot com, and we will sort you there.

Kopieer en plak de proef-ID in een e-mail waarin om een extensie wordt gevraagd, en stuur deze naar support op lightburnsoftware dot com, en we zullen u daar uitzoeken.

[quote=“Rick, post:2, topic:28938, full:true”]
Copy and paste the trial ID in an email asking for an extension, and send to support at lightburnsoftware dot com, and we will sort you there.

thanks Rick

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.