Problemy początkującego - krzywe

Hej,

Jak ustawić w LB, aby automatycznie zamykał krzywe i ciął obrys na samym końcu, a nie w trakcie wedle upodobań.

Z góry dziękuje :slight_smile:

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.