Rastereigenschappen

Goedendag
Goedenavond mensen,
Ik wil graag weten of je het magnetische in het raster ook uit kan schakelen. Soms is het wel handig maar nu even niet. Ik word er gek van!
Tweede vraag: kan je ook 2 werkbladen tegelijk open hebben of moet ik eerst een sluiten om een andere te kunnen openen?

Schakel onder Bewerken het magnetische object uit en/of uitlijnen op raster. Nee, als u een ander project opent, wordt het project gesloten waaraan u werkte.

1 Like

Bedankt voor de reactie. Heb het gevonden. Dit werkt fijner dan dat magnetische gedoe

Geen dank. Het kan soms vervelend zijn, maar ook erg nuttig op andere momenten, ik zet het aan en uit als dat nodig is voor het specifieke project waar ik aan werk.

“Good evening
Good evening folks,
I would like to know if you can also turn off the magnetic in the grid. Sometimes it comes in handy but not right now. It drives me crazy!
Second question: can you also have 2 worksheets open at the same time or do I have to close one first to open another?”

Under Edit, disable magnetic object and/or align to grid. No, opening another project will close the project you were working on.

Thanks for the response. Found it. This works nicer than that magnetic stuff

No thanks. It can be annoying at times, but also very useful at other times, I turn it on and off as needed for the specific project I’m working on.