Vanuit Lightburn file exporteren als A I

Als ik een ontwerp maak in Lightburn en het exporteer als A I file en het dan wil openen in Adobe Illustrator dan zie ik een leeg file.

Weet iemand hoe ik het dan moet doen?

MIeke Luyten

If I create a design in Lightburn and export it as an A I file and then open it in Adobe Illustrator, I see an empty file.

Does anyone know how to do it then?

LightBurn exports to a very old AI format, and it’s possible that Illustrator has dropped support for it. Try exporting as an SVG - those are similar in how content is stored, and should work well with Illustrator.

Ja het is gelukt! Geëxporteerd als SVG. Dank je wel!
Ben echt blij.

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.