Lazer bed klopt niet met de maten op het scherm

goeden dag ik ben wilhelm uit Nederland ik heb een proefversie van LightBurn maar heb een probleem bij het instellen van de grote van de te brande oppervlakte
ik heb een zelf een lazer tafel gemaakt van 800 x 1500 mm
maar als ik mijn lazer bed wil in stellen word het 3000.000 x 3000.00 in LightBurn maar dan maakt hij een cirkel ovaal wat doe ik verkeerd

good day i am wilhelm from the netherlands i have a trial version of LightBurn but have a problem setting the size of the surface to be burnt
I made my own lazer table measuring 800 x 1500 mm
but when i want to set my lazer bed it becomes 3000.000 x 3000.00 in LightBurn but then he makes a circle oval what am i doing wrong

What do you have set in your firmware for the max travel distance ($130 - X Max travel, mm; $131 - Y Max travel, mm; $132 - Z Max travel, mm)? You will want to ensure you have the correct size set in firmware and then have that same size set in your LightBurn Device Profile for that laser to work as expected.

Wat heb je in je firmware ingesteld voor de maximale reisafstand ( 130 - X Max. Reizen, mm; 131 - Y Max. Reizen, mm; $ 132 - Z Max. Reizen, mm)? U wilt er zeker van zijn dat u de juiste grootte hebt ingesteld in de firmware en vervolgens dezelfde grootte hebt ingesteld in uw LightBurn-apparaatprofiel, zodat die laser werkt zoals verwacht.

hallo rick ik gebruik een EleksMaker® Mana 3 Axis Stepper Motor Driver Board Controller For DIY Laser Engraver ik heb de x en y as verwisseld maar het resultaat is het zelfde we krijgen pressies de zelfde ovaal

hi rick i’m using an EleksMaker® Mana 3 Axis Stepper Motor Driver Board Controller For DIY Laser Engraver i swapped the x and y axis but the result is the same we get pressions the same oval

Heb je de maten nu goed ingesteld? Als je dan nog steeds een ovaal krijgt moet je de x en/of y nog een keer calibreren (het aantal stappen per mm goed instellen)

Have you set the sizes correctly now? If you still get an oval, you have to calibrate the x and / or y again (set the number of steps per mm correctly)

heb ik geprobeerd maar alles blijft het zelfde

I have tried but everything remains the same

heb je in de console de commandos ingegeven om de maten in te stellen?

did you enter the commands in the console to set the measures?

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.