Where to find an explanation of Two-Point Rotate/Scale (Arrange menu)

The title is the question.

Video in post # 6.

1 Like

@Hank @Rick
Thank you guys. That’s very helpful. I’m going to work with it.

Felix Huijs

To assist others in the future, I made this a ‘Tip ‘O the Day:wink:

1 Like

@Rick
@Hank
I got it working, nice that you made it the tip of the day.
Perhaps helpful for Ducht speaking users my interpretation of what you showed me.

Two-Point Rotate/Scale

Selecteer de vorm die je wilt draaien. Kies deze bewerking en klik op het punt waar de selectie omheen moet draaien (kan ook buiten de selectie liggen). Daar wordt een rode cirkel zichtbaar. Klik op het punt dat op een andere plaats moet komen en houd de muisknop ingedrukt. Beweeg dit punt met de linkermuisknop ingedrukt om de selectie te draaien. De geselecteerde vorm kun je vergroten of verkleinen door tegelijk de Shift-knop ingedrukt te houden.

Enjoy

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.